Collaborations in the Philippines

Philippine Geoheritage & Resilience

Resilience Live

The UP NOAH Center is currently holding Resilience Live – a monthly webinar series that feature efforts that contribute to the UNESCO IGCP 692 and explores the idea of geoheritage for resilience building
 
Ang UP NOAH Center ay kasalukuyang naglalahad ng Resilience Live – isang Webinar Series na nagpapakita ng iba’t ibang pananaliksik, proyekto, atbp. na umaayon sa UNESCO IGCP 692 at pagtalakay sa ideya ng paggamit ng geoheritage sa pagpapatibay ng katatagan

Macolod Corridor

One of our study areas in the Philippines is the ‘Macolod Corridor’ in the Calabarzon Philippines. It is the volcanically and tectonically active area that encompasses the active Taal and Banahaw volcanoes. 

Our main work in the area includes geodiversity and geomorphic mapping of the volcanic area done by Naomi Irapta (M2 Research), and an exploration of the geoheritage potential of the Calabarzon Region as a whole by Mr. Viktor Vereb (included in PhD Research) and Ms. Naomi Irapta

Ang “Macolod Corridor” ay lugar sa Timog Katagalugan na tinuturing “volcanically and tectonically active”. Ibig sabihin, sa lugar na ito ay aktibo ang mga prosesong maaaring magudyok ng pagputok ng bulkan at paggalaw ng ‘fault’ (pag-lindol). Ang lawak ng “Macolod Corridor” ay sakop ang mga lugar mula bulkang Taal (sa kanluran)  hanggang bulkang Banahaw (sa silangan).

Ang pagmapa ng ibat-ibang uri ng bulkan base sa anyo at pagtala ng geodiversity ay naging parte ng pananaliksik ni Bb. Naomi Irapta (M2 Research). Tinalakay din ni G. Viktor Vereb (kasama sa kanyang PhD Research) at Bb. Irapta ang CALABARZON sa konteksto ng halaga ng likas na yaman dito at ang pag-konserba ng mga ito.

PH_Makiling Mudsprings

Watch : Naomi talks about the old Taal Church ruins and the Taal Basilica in the Philippines and how they can be tools for geohazard awareness and resilience building

Panoorin : Tinalakay ni Naomi ang kwento ng Lumang Simbahan ng Taal at ang Taal Basilica sa Batangas (Pilipinas) at kung paano ito magamit sa pagsulong ng kamalayan tungkol sa mga panganib (tulad ng lindol at pagputok ng bulkan) at pagpapatatag ng komunidad na haharap sa ng mga panganib na ito

 

Play Video
We have also presented our work in the following events: